Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Fiets van de zaak

Fiets van de zaak;

alle spelregels op een rij
  • Behaal financieel voordeel met de leasefiets
  • Rijd voor 7% bijtelling op een fiets van de zaak
  • Zakelijk fietsen en toch deels je kilometervergoeding behouden
Sinds 1 januari 2020 is de fiets van de zaak terug. Zo’n door je werkgever beschikbaar gestelde leasefiets heeft veel voordelen, want je rijdt hem al tegen 7 procent bijtelling. Maar hoe werkt dat nu precies? En met welke financiële zaken moet je nog meer rekening houden?

Per 1 januari 2021 is het gloednieuwe fietsplan van kracht. Dan kan je werkgever je simpel een fiets van de zaak beschikbaar stellen. Afhankelijk van hoe je het met hem regelt, betaal je slechts een paar euro per maand voor het gebruik van je leasefiets. En het mooie is, de leasefiets kan elke type fiets zijn, van stadsfiets tot e-bike en van racefiets tot speed-pedelec. Elk type bedrijf komt voor de fietsregeling in aanmerking, dus grote BV’s of NV’s, maar ook verenigingen, stichtingen en zelfs natuurlijke personen als ZZP’ers of een VOF. De regeling is van toepassing voor werknemers in vaste dienst evenals voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. Uiteindelijk bepaalt de werkgever wie een fiets van de zaak krijgt.

Verschillende fietsregelingen
Een fiets krijgen via je werkgever is niet nieuw. Tot eind 2014 bestond het fietsplan. Een prima regeling, maar daarbij kocht je zelf een fiets, waarbij je - via je werkgever - tot een maximum bedrag van 749 euro een belastingvoordeel kreeg. Toen de Werkkostenregeling werd geïntroduceerd verdween het Fietsplan zoals we dat kennen. De Werkkostenregeling bestaat nog steeds, maar voorziet in álle werkkosten. De fiets van de zaak concurreert dus met het kerstpakket en de bedrijfsfitness. Indien een bedrijf meer dan 1,2% van zijn totale fiscale loon besteed aan dit soort zaken betalen zij 80% belasting over elke extra euro. Werkgevers zijn hierdoor enorm voorzichtig geworden en de mogelijkheid op de fiets via de werkgever is de afgelopen jaren sterk gedaald. Waar in 2014 nog één op de 5 verkochte fietsen in Nederland via het Fietsplan ging, is dit tegenwoordig nog slechts enkele procenten.

Fietsregeling 2021
De fietsregeling per 1 januari pakt het anders aan. Je koopt geen fiets, maar je werkgever least hem voor je. De bijtelling van 7 procent is voor jouw rekening en mogelijk (een deel) de maandelijkse leasekosten. En van een limiet is geen sprake, want ook een e-bike of racefiets van de zaak van duizenden euro’s valt binnen de nieuwe regeling. Wederom, uiteindelijk bepaalt de werkgever het budget van de fiets. Als je baas besluit de fietsregeling in 2021 aan te bieden, kan hij drie dingen doen. Hij voorziet in alle leasekosten, hij betaalt een deel van de leasekosten, of alle leasekosten zijn voor jouw rekening. Doordat de fiets ter beschikking gesteld wordt valt een eventuele bijdrage van de werkgever volledig buiten de Werkkostenregeling. Een beetje slimme werkgever kiest voor het eerste, want hij krijgt er tevreden, fitte en gemotiveerde werknemers voor terug. Dan blijft de bijtelling over. Die is vastgesteld op 7 procent . Of wel: 7 procent van de aanschafwaarde van de leasefiets wordt bij je loon opgeteld. Als je leasefiets 2.500 euro kost, bedraagt de bruto bijtelling op jaarbasis 175 euro. Bij een voor 2021 geldend belastingtarief van 37,35 procent, ben je netto 65,20 euro per jaar kwijt, ofwel 5,43 euro per maand. Een koopje.

Van uitruilen komt geen huilen
Wil of kan je werkgever nu niet de (volledige) leasekosten dragen, dan kun je toch een fiets van de zaak krijgen. Hiervoor bestaat de zogenoemde ‘Cafetariaregeling’. Een beetje een gek woord, maar het idee is dat je als werknemer zelf in (een deel van) het leasebedrag voorziet door tijdelijk vrijwillig brutoloon uit te ruilen. Zorg dan wel dat de leaseregeling helder omschreven is, dat duidelijk is wat de gevolgen zijn voor je inkomen en belastingafdracht én hoe je het regelt als je uit dienst treedt. E Bike Masters is partner van Lease - A - Bike en ondersteunt hierin door een standaard template aan te leveren voor deze afspraken die werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen. Bovenal moet duidelijk zijn hoe lang de tijdelijke verlaging van het brutoloon duurt en hoe hoog die verlaging precies is, oftewel wat het overeengekomen leasebedrag is. Als je de uitruil goed regelt met je baas, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van het vakantiegeld, je pensioen, mogelijke bonussen of een dertiende maand.

Kilometervergoeding
Een deel van werkend Nederlanders ontvangt een onbelaste kilometervergoeding voor het woon-werk verkeer. De leasefiets kan naast de onbelaste kilometervergoeding blijven bestaan, maar let op. Op de dagen dat je met je eigen auto naar kantoor komt of met het openbaar vervoer, behoud je het recht op deze vergoeding. Echter, voor de kilometers die je wegtrapt met je leasefiets geldt deze onbelaste kilometervergoeding helaas niet meer. Voorwaarde voor de kilometervergoeding is dat je samen met je baas aannemelijk maakt dat deze woon-werk kilometers niet met de leasefiets, maar anders zijn afgelegd. Aan dat ‘aannemelijk maken’ stelt het Ministerie van Financiën geen duidelijk omschreven eisen. Enige voorwaarde is dat je baas het met zijn eigen fiscaal adviseur of belastinginspecteur regelt. Dus kom je bijvoorbeeld twee dagen per week met de leasefiets en drie dagen met de eigen auto naar kantoor, dan mag je werkgever je voor de drie dagen gewoon de kilometervergoeding blijven uitkeren.

Maximale besparing leasefiets
Stel, je werkgever stelt je een leasefiets ter beschikking, maar wil of kan niets meebetalen. Zelfs dan ben je met de leasefiets veel voordeliger uit dan wanneer je er zelf eentje koopt. Reken maar mee. Je brutoloon is bijvoorbeeld 3.000 euro per maand en de leasefiets kost 2.500 euro. Bij het bruto loon tel je eerst de bruto bijtelling van nog geen 15 euro per maand op. Je zit dan op 3.014 euro. Daar mag je de maandelijkse leaseprijs (72 euro) en het service en verzekeringspakket (19 euro) van aftrekken. Je nieuwe brutoloon komt zo uit op 2.924 euro. Je belastingafdracht komt op 671 euro uit. Trek dat bedrag af van je nieuwe brutoloon en je komt (met verrekening van 7 procent bijtelling) uit op 2.238 euro. Dat is slechts 53 euro per maand minder dan je nettoloon zonder leasefiets. Je leasefiets kost de dus iets meer dan 53 euro per maand. Dat is stukken goedkoper dan een fiets zelf kopen en laten onderhouden. Je totale besparing loopt op tot wel 1.000 euro inclusief service & onderhoud.

Wil jij weten wat jouw fiets kost per maand? Ga naar https://www.lease-a-bike.nl/calculator/ en bereken direct jouw persoonlijke besparing.


Please enable javascript to use this contact form.
Verzenden