Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

E-Steps regelgeving

Veelgestelde vragen over de Elektrische steps;

Bohlt step ekick 9 pro 7

Mag ik met de E-steps op de openbare weg rijden?

Deze steps zijn op dit moment niet goedgekeurd voor rijden op de Nederlandse openbare weg. Je mag hier dus niet mee op de stoep, fietspad of autoweg mee rijden. Je mag de stepjes wel gebruiken op je eigen terrein. perfect voor intern transport binnen uw bedrijf. Voor gebruik in het buitenland gelden andere regels.

Hoe moet ik mijn accu onderhouden?

Deze steps maken gebruik van hoge kwaliteit accu’s. In onze steps vind je een accu terug van LG of Samsung. Belangrijk is dat je een step met volle accu geen dagen moet weg zetten. Heb je gereden en weetje dat je een maand of meerdere maanden niet gaat rijden, zet hem dan weg met ongeveer 30% voltage (2-3) streepjes op het display.

Wat is de maximale snelheid?

Deze stepjes behalen een snelheid tussen de 20 & 25 kilometer per uur. Dit is afhankelijk van de omstandigheden waaronder je de step gebruikt. Zowel je eigengewicht, ondergrond en de weersomstandigheden hebben hier invloed op.

Garantie

Op alle nieuw gekochte e-Kick producten geven wij standaard één jaar product garantie gerekend vanaf de aankoopdatum. Op de accu geldt een garantietermijn van 12 maanden of tot maximaal 3000 km indien dit aantal kilometers binnen 6 maanden wordt bereikt.

De garantie geeft dekking op de reparatie of vervanging van defecte originele onderdelen inclusief de daarbij behorende arbeidskosten. Hierbij wordt uitgegaan dat bij het ontvangst van het product aan alle voorwaarden c.q. bepalingen is voldaan.

U kunt uitsluitend gebruik maken van de garantie indien:

 • Er een aankoopbewijs meegeleverd wordt (dit mag ook een kopie zijn);
 • U de eerste koper bent en is derhalve ook niet overdraagbaar;
 • Alle instructies zoals omschreven in de gebruikershandleiding correct zijn opgevolgd;
 • Het defect niet het gevolg is van nalatigheid, onjuist gebruik, het niet opvolgen van de in de gebruikershandleiding vermelde aanwijzingen of overbelasting.
Wat dekt de garantie niet:

 • Gebreken, defecten of storingen aan onderdelen en bijbehorende niet herbruikbare bevestigingselementen (borgmoeren enz.), die het gevolg zijn van normale slijtage;
 • Arbeidskosten voortvloeiend uit regulier onderhoud van het product;
 • Oxidatie en corrosie aan het oppervlak van het chassis en/of alle overige wel of niet behandelde metalen onderdelen;
 • Herstel van (normale)geluiden en trillingen als gevolg van gebruik van het product;
 • Accu’s die niet regelmatig zijn opgeladen c.q. gebruikt zijn.Een accu kan normaal maximaal 5 dagen spanning vasthouden bij een ingeschakeld alarm. Voor het behoud van de accu adviseren we een acculader;
 • Reparaties uitgevoerd door niet door BOHLT B.V. -geautoriseerde reparateurs;
 • Schade aan, verlies van of defect aan meegeleverde en/of aangebrachte onderdelen die niet bij het product behoren;
 • Een defect als gevolg van verkeerd gebruik of gebruik waarvoor het product niet bedoeld is of defect door gebruik onder abnormale omstandigheden;
 • Een defect of schade als gevolg van verkeerde stalling of transport;
 • Een defect of schade als gevolg van brand, ongeluk en diefstal;
 • Een defect of schade als gevolg van roet en rook, gebruik van chemische middelen, zeewater, zeelucht en zout.
Serviceverlening onder garantie:

 • Via ons service aanvraagformulier is het mogelijk om een afspraak te maken voor het herstel van de defecten binnen de garantietermijn;
Please enable javascript to use this contact form.
Verzenden