Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Hi Speed Pedelec op de milieulijst (B-3118)

Wat is KIA/Vamil?
Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Begint de code op de Milieulijst met een A, B, C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel willekeurige afschrijving mogelijk. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% schrijft u wel regulier af. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert u de fiscale winst. U hoeft over het jaar dat u meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren minder af te schrijven. Maar u boekt wel een liquiditeit- en een rentevoordeel doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Ook kan het voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin u veel winst maakt. U kunt dan in lagere belastingpercentages terecht komen.

Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft waarvan de code in de Milieulijst begint met een A, B, D, E, F of G mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt minder belasting. Innovatieve en milieuvriendelijke technieken in de markt zetten MIAVamil vergemakkelijkt de marktintroductie en marktverbreding van een innovatieve en milieuvriendelijke techniek. De opname van de techniek op de Milieulijst verlaagt de financiële drempel voor ondernemers die overwegen deze innovatieve techniek aan te schaffen. Zij kunnen hier immers MIAVamil op aanvragen. Daarnaast hebben technieken op de Milieulijst een aantoonbaar “groen” imago. De omschrijvingen op de Milieulijst zijn zo opgesteld dat hier verschillende merken/types met vergelijkbare milieuprestaties onder kunnen vallen. Past uw milieuvriendelijke en innovatieve techniek nog niet onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst? Iedereen kan voorstellen aandragen voor het aanpassen van omschrijvingen of voor het toevoegen van nieuwe omschrijvingen. Als uw voorstel wordt gehonoreerd, verschijnt de (aangepaste) omschrijving op de eerstvolgende Milieulijst. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast.

B 3118 (HIGH-SPEED-PEDELEC)
Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met Lithium houdende accu
1. Bestemd voor: het vervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een brom- of snorfiets, voorzien van een elektromotor als hoofdmotor, waarbij de elektrische energie, waarmee de elektromotor wordt aangedreven, wordt opgeslagen in één of meer Lithium houdende accu’s.
2. Bestaande uit: een elektrisch aangedreven bromfiets of snorfiets met één of meer Lithium houdende accu’s en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel (B3118, SPEED PEDELEC) komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. *B = 13,5% MIA + VAMIL Dit is de regeling voor de Speed Pedelec.

VOORBEELD
AANSCHAF VAN EEN KLEVER X SPEED PEDELEC

Model : Klever X Speed
Verkooprijs : € 4899,-
BTW 21%: € 850.23
Nettoprijs : € 4048.76
Investering : € 4048.76

VAMIL & MIA
Jaar 1:
VAMIL 28% van € 4048.76 = € 1133.65
MIA 6,75% van €4048.76 = € 273.29


U heeft een keus in afschrijving, u kunt de investering met of zonder VAMIL afschrijven. Dit hangt af van de belastingschaal waarin uw bedrijf dat jaar valt en wat voor u het voordeligste is per jaar. Bij dit voorbeeld is de afschrijving via de VAMIL in het eerste jaar relatief hoog en daarna elk jaar relatief laag. De voorbeeldberekeningen staan hieronder waarin wij uitgaan van een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

AFTREK WINST VOOR BELASTING via KIA/VAMIL

Jaar 1: 75% van geïnvesteerde bedrag = € 3036.57 + 5% € 202.44 = € 3239.01
Jaar 2: 5% = € 202.44
Jaar 3: 5% = € 202.44
Jaar 4: 5% = € 202.44
Jaar 5: 5% = € 202.44

Totaal na 5 jaar afschrijving met VAMIL = 100% = € 4048.76


Houd bij de voorbeeldberekening van het belastingvoordeel rekening met de situatie van het bedrijf. De bovengenoemde bedragen zijn slechts een indicatie en kunnen per bedrijf variëren. Bezoek voor meer informatie over de KIA, MIA en VAMIL de onderstaande link en raadpleeg in geval van vragen altijd een accountant om te kijken op welke manier de regelingen van toepassing zijn voor uw bedrijf en wat het voordeel in uw specifieke situatie zal zijn.

* Bovenstaande berekening is gebaseerd op de cijfers en percentages gegeven door de
belastingdienst. Zie de website voor meer uitleg en berekeningen.


Aanvraag indienen